Resmi Gazete’de bugün (01.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Konseyinin 25/02/2022 Tarihli ve 2022/261 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği

–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 24/02/2022 Tarihli ve 10817 Sayılı Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 28/02/2022 Tarihli ve 10818, 10819, 10820 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2019/110, K: 2021/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/103, K: 2021/107 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2018/20732 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Başkanlığının 22/02/2022 Tarihli ve 10, 11, 12 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir