Geçen yıl 561 bin 700 çift evlendi

TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2021 raporunu yayımladı. Buna nazaran geçen yıl pandemi nedeniyle düşen evlenme sayısı arttı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını söz eden kaba evlenme suratı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 174 bin 85 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını söz eden kaba boşanma suratı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Ortalama evlenme yaşı yükseldi

Yıllara nazaran ortalama birinci evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de birinci evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama birinci evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken bayanlarda 25,4 oldu. Erkek ile bayan ortasındaki ortalama birinci evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme suratının 2021 yılında en yüksek olduğu vilayet, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme suratının en düşük olduğu vilayet ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.

Yaz ayları tercih edildi

Evlenme sayısı aylara nazaran incelendiğinde, 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları hariç öteki aylarda bir evvelki yılın tıpkı aylarına nazaran artış görüldü. Evlenme sayısında Nisan ve Mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının tesiriyle bir azalma görülürken Haziran ayında değerli bir artış görüldü. Evlenme sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziran ayında 75 bin 137 oldu.

Damat Alman, gelin Suriyeli

Rapora nazaran, yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 oldu. Toplam evlenmeler içinde yabancı şahıslar ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021 yılında 4 bin 976 olup toplam damatların binde 9’unu oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 olup toplam gelinlerin yüzde 4,2’sini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına nazaran incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına nazaran incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,8 ile Özbek gelinler izledi.

Boşanma suratı en yüksek vilayet İzmir

Kaba boşanma suratının 2021 yılında en yüksek olduğu vilayet, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma suratının en düşük olduğu vilayet ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaya isimli tatil ortası

Boşanma sayısı aylara nazaran incelendiğinde, isimli tatil nedeniyle Ağustos ayında kıymetli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken isimli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu.

Boşanma en çok Birinci beş yılda

Evlilik müddetine nazaran boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin birinci 5 yılı, yüzde 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Çocukların yüzde 76’sı anneye verildi

Mutlaklaşan boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2021 yılında yüzde 76,1’i anneye, yüzde 23,9’u babaya verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir