Kur muhafazalı mevduat ve katılma hesapları yıl sonuna kadar açılabilecek

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amaçlanan düzenlemeye nazaran, uygulamadan, Türkiye’de yerleşik gerçek bireyler (yurt dışında personel, hür meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de yasal yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Birden fazla kere yararlanılması mümkün olacak uygulamada alt/üst limit bulunmayacak.

Karar kapsamındaki takviyelerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk lirası cinsinden olacak. Kur muhafazalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, 21 Aralık 2021’den itibaren açılabilecek. Hesapların vadeleri 90 günden kısa ve 370 günden uzun olmayacak. 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 devrinde hesap açılabilecek. Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bahse ait hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek.

Faiz ve kar hissesi oranı, taban faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise minimum faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak.

Ödeme, vade sonunda mevduat sahibine anapara ve faiz ödemesi tıpkı gün içinde yapılacak. Vade sonu kuru vade başı kurundan düşük ise kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonu kurun vade başı kurdan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan meblağın, banka tarafından ödenecek fiyattan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan fiyattan faiz yahut kar hissesi düşülecek ve ortadaki meblağ kur farkı ödemesi olarak hesap sahibine aktarılacak.

Kur farkı üzerinden hesaplanacak fiyatın, banka tarafından ödenecek meblağdan düşük yahut bu fiyata eşit olması durumunda kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonunun iş günü olması halinde ödeme vade sonunu takip eden birinci iş günü yapılacak.

Hesabın vadeden evvel kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise kur farkına ait ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise hesabın vadeden evvel kapatıldığı tarihteki kurüzerinden hesap bakiyesi güncellenecek ve ortadaki fark banka tarafından TCMB’ye aktarılacak.

Uygulama talimatı, kararda belirlenen yol ve asılların detayları ile TCMB’nin bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ait TCMB tarafından uygulama talimatı hazırlanacak.

TCBM uygulama talimatında, hesaplara uygulanacak minimum ve azami faiz oranları ile iştirak bankacılığı temelleri çerçevesinde belirlenecek kar hissesi oranları yer alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir